Directeur van de publicatie: M. Franck CHADEAU
Creatie van de website :  Agence web 3dx Internet – La Roche sur Yon
Adres: OVH, 140 quai du Sartel – 59100 Roubaix – Tél. 0899 701 761
Eigenaar: CHADOTEL 
Hoofdkantoor: 54 rue Georges Clemenceau 85520 JARD SUR MER
info@chadotel.com – +33 2 51 33 05 05
SIRET : 388 334 526 00042
TVA Intracommunautaire : FR28 388 334 526
Juridische vorm: S.A.S. (Société par actions simplifiée)

Klantenservice
ln geval van een geschil en na voorlegging aan de klantenservice van het bedrijf heeft elke klant van de camping de mogelijkheid om een consumenten bemiddelaar aan te stellen, max. 1 jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende brief, bij de exploitant. De contactgegevens van de consumenten bemiddelaar die het geschil van de klant kan behandelen zijn het volgende: Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS, France.

Het maken van kopieën, geheel of gedeeltelijk (beeld, logo’s, teksten), van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Chadotel. De informatie op deze website is niet contractueel gebonden en kan op elk moment gewijzigd worden. 

Cookies 

Cookie management