Directeur van de publicatie: M. Franck CHADEAU
Creatie van de website :  Agence web 3dx Internet – La Roche sur Yon
Adres: OVH, 140 quai du Sartel – 59100 Roubaix – Tél. 0899 701 761
Eigenaar: CHADOTEL
Hoofdkantoor: 54 rue Georges Clemenceau 85520 JARD SUR MER
info@chadotel.com – +33 2 51 33 05 05
SIRET : 388 334 526 00042
TVA Intracommunautaire : FR28 388 334 526
Juridische vorm: S.A.S. (Société par actions simplifiée)

Klantenservice
ln geval van een geschil en na voorlegging aan de klantenservice van het bedrijf heeft elke klant van de camping de mogelijkheid om een consumenten bemiddelaar aan te stellen, max. 1 jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht, per aangetekende brief, bij de exploitant. De contactgegevens van de consumenten bemiddelaar die het geschil van de klant kan behandelen zijn het volgende: Medicys, 73 boulevard de Clichy, 75009 PARIS, France.

Het maken van kopieën, geheel of gedeeltelijk (beeld, logo’s, teksten), van deze website is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Chadotel. De informatie op deze website is niet contractueel gebonden en kan op elk moment gewijzigd worden. 

Contactformulieren

De informatie die op de formulieren wordt verzameld, wordt per e-mail in versleutelde vorm naar onze verkoopafdeling gestuurd voor verwerking en handmatige reactie. Het kan ook het onderwerp zijn van geautomatiseerde verwerking voor het verzenden van offertes.

Persoonsgegevens worden slechts bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie en binnen de wettelijke limieten. Dit betekent dat de looptijd kan variëren van enkele dagen tot meerdere jaren. Chadotel verbindt zich ertoe om aan het einde van de verschillende periodes persoonlijke gegevens uit haar databases te verwijderen

In overeenstemming met de Franse Data Processing & Liberties Act, 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht op toegang tot en rectificatie van alle informatie die u aanbelangt. Neem hiervoor contact met ons op via CHADOTEL, 54 rue Georges Clemenceau 85520, JARD SUR MER FRANKRIJK
U kunt zich ook om juridische redenen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookiebeheer

In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming vraagt Chadotel de gebruiker om voorafgaande toestemming voordat de informatie op de apparatuur van een gebruiker wordt opgeslagen of toegang wordt verkregen tot reeds opgeslagen informatie (https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).

U kunt de instellingen voor het opslaan van cookies op elk moment wijzigen met behulp van de Cookiebeheermodule die toegankelijk is via deze link.

Doelgroepmeting

We gebruiken Matomo, een gratis tool voor het meten van doelgroepen die de AVG en uw privacy respecteert en daarom is vrijgesteld van toestemming in overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL) met 2 lenzen :

  • de meting van het publiek van de site.
  • geanonimiseerde statistische gegevens produceren.

Als u echter absoluut bezwaar wilt maken tegen het volgen van uw browsen, kunt u dit aangeven door het onderstaande vakje uit te schakelen..